Közbeszerzés

Építési, szállítói és szolgáltatói közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a forrást biztosító szervezet által támasztott követelmények, a hatályos jogszabályi előírások és a Megrendelői igények figyelembevételével.

Társaságunk évente átlagosan 90 db sikeres közbeszerzési eljárást folytat le.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó munkatársaink végzik. A közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során főbb tevékenységeink az alábbiak:

 • az eljárási rendek kiválasztása,
 • ajánlattételi felhívások elkészítése,
 • ajánlati dokumentációk elkészítése,
 • kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel,
 • az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéses feltételek meghatározásában közreműködés,
 • kiegészítő tájékoztatás megadásában való közreműködés
 • az EKR rendszer által elkészített bontási jegyzőkönyvek áttekintése, erről szóló értesítés küldése az ajánlattevők részére, valamint a Megbízó tájékoztatása.
 • az elbírálás időszakában a benyújtott ajánlatok felülvizsgálata,
 • indoklást és javaslatot tartalmazó, döntést előkészítő értékelés elkészítése és a Megbízó döntéshozó fóruma elé történő terjesztése, szakmai tanácsadás,
 • Megbízó döntése alapján az eredmények kihirdetése, dokumentálása,
 • a Vállalkozási, szállítási és szolgáltatási Szerződések felülvizsgálata, egyeztetése, véleményezése, megkötésre történő előkészítése,
 • jogi tanácsadás,
 • Közbeszerzési Döntőbizottsági eljárásokon Megbízó képviselete.

A közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.