Közbeszerzés

Építési, szállítói és szolgáltatói közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a forrást biztosító szervezet által támasztott követelmények, a hatályos jogszabályi előírások és a Megrendelői igények figyelembevételével.

Társaságunk évente átlagosan 90 db sikeres közbeszerzési eljárást folytat le.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó munkatársaink végzik. A közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során főbb tevékenységeink az alábbiak:

 • az eljárási rendek kiválasztása,
 • ajánlattételi felhívások elkészítése,
 • ajánlati dokumentációk elkészítése,
 • kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel,
 • az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéses feltételek meghatározásában közreműködés,
 • kiegészítő tájékoztatás megadásában való közreműködés
 • az EKR rendszer által elkészített bontási jegyzőkönyvek áttekintése, erről szóló értesítés küldése az ajánlattevők részére, valamint a Megbízó tájékoztatása.
 • az elbírálás időszakában a benyújtott ajánlatok felülvizsgálata,
 • indoklást és javaslatot tartalmazó, döntést előkészítő értékelés elkészítése és a Megbízó döntéshozó fóruma elé történő terjesztése, szakmai tanácsadás,
 • Megbízó döntése alapján az eredmények kihirdetése, dokumentálása,
 • a Vállalkozási, szállítási és szolgáltatási Szerződések felülvizsgálata, egyeztetése, véleményezése, megkötésre történő előkészítése,
 • jogi tanácsadás,
 • Közbeszerzési Döntőbizottsági eljárásokon Megbízó képviselete.

A közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

A nem általunk lefolytatott közbeszerzési eljárásokban vállaljuk Ajánlattevői oldalon részvételi jelentkezések megtételét, ajánlatok összeállítását, feltöltését  és benyújtását EKR rendszeren keresztül.

Esetleges vitarendezés, jogorvoslati eljárás során Ajánlattevő jogi képviseletében is rendelkezésre állunk.

NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.