Közbeszerzés

Építési, szállítói és szolgáltatói közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a forrást biztosító szervezet által támasztott követelmények, a hatályos jogszabályi előírások és a Megrendelői igények figyelembevételével.

Társaságunk évente átlagosan 90 db sikeres közbeszerzési eljárást folytat le.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó munkatársaink végzik. A közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során főbb tevékenységeink az alábbiak:

 • az eljárási rendek kiválasztása
 • ajánlattételi felhívások elkészítése,
 • ajánlati dokumentációk elkészítése,
 • kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel,
 • az ajánlati dokumentációk részét képező szerződéses feltételek meghatározásában való közreműködés,
 • ajánlatok bontása, jegyzőkönyvek készítése,
 • az elbírálás időszakában a benyújtott ajánlatok felülvizsgálata,
 • indoklást és javaslatot tartalmazó, döntést előkészítő értékelések elkészítése és a Megbízó döntéshozó fóruma elé történő terjesztése,
 • Megbízó döntése alapján az eredmények kihirdetése, dokumentálása,
 • a vállalkozási, szállítási és szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, egyeztetése, véleményezése, megkötésre történő előkészítése,
 • Közbeszerzési Döntőbizottsági eljárásokon Megbízó képviselete.

Társaságunk évente átlagosan 90 db sikeres közbeszerzési eljárást folytat le.

Cégünk Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadói szervezet, a Közbeszerzések Tanácsánál vezetett nyilvántartási száma 539.

A közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.