Műszaki ellenőrzés

Társaságunk évente átlagosan 60 db projekt műszaki ellenőrzését folytatja le. A műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

A műszaki ellenőrzés keretén belül főbb tevékenységeink az alábbiak:

  • A megvalósításhoz szükséges szakhatósági állásfoglalások, engedélyek beszerzésében való közreműködés;
  • A különféle intézmények felszereléseinek, berendezéseinek rendszerbe illesztése, az átadás- átvételi eljárás lefolytatása, koordinálása, dokumentálása;
  • A rendszeres és folyamatos műszaki ellenőrzési feladatok ellátása a beruházás jellege által meghatározott szakmai összetétel, a jogszabályi előírásoknak és a munka bonyolultságának, összetettségének megfelelő gyakorisággal;
  • A vállalkozói, szállítói és szolgáltatói számlák felülvizsgálata, jóváhagyása;
  • A műszaki átadás-átvételi eljárások megszervezése, lefolytatása, dokumentálása;
  • A használatbavételi engedélyezési eljárásokban való aktív közreműködés;
  • Üzempróbák, szükség szerinti próbaüzemi eljárások megszervezésében, lefolytatásában való aktív közreműködés;
  • A kivitelezői, szállítói és szolgáltatói teljesítések késedelme, elmaradása vagy hibás volta, alkalmatlansága esetén a Megrendelő javára kár-, kötbér- és szavatossági igények érvényesítése;
  • A megvalósult létesítményeknél a közbenső és az egy éves szavatossági, jótállási felülvizsgálati eljárások megszervezése, dokumentálása, a keletkezett hibák kijavíttatása, a javítások átvétele.
NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.