Rólunk

Az 1959-ben alapított Szabolcs-Szatmár Megyei Beruházási Vállalat jogutódjaként több mint 50 éve állunk az Önkormányzatok, Egyházak valamint hazai és külföldi Gazdasági Társaságok szolgálatában Magyarország területén. Cégünk 1992. december 31-én került privatizálásra, - a Jogelőd Szabolcs-Szatmár Megyei Beruházási Vállalatból - a társaság magánszemélyek tulajdonában van.

Társaságunk ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás nem indult és jelenleg sincs folyamatban. Szerződésszegés miatt peres eljárás nem indult ellenünk és ilyen jelenleg sincs folyamatban. A társaság gazdálkodása, pénzforgalma, fizetőképessége kiegyensúlyozott.

Főbb tevékenységi köreink:

  • közbeszerzési eljárások lebonyolítása (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat),
  • építési beruházások komplex műszaki ellenőrzése,
  • építési beruházások szervezése, lebonyolítása,
  • támogatások elnyerésére irányuló pályázatok elkészíttetése, menedzselése partnercégeink bevonásával,
  • független mérnöki tevékenység,
  • mérnöki tanácsadás.


Társaságunk minőségirányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány követelményeinek. Társaságunk tagja a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének. 1990 évben a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ elismerésben részesített bennünket. A közbeszerzési és műszaki ellenőri tevékenységekre vonatkozóan érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

Társaságunk évente átlagosan 90 db sikeres közbeszerzési eljárást és átlagosan 60 db műszaki ellenőrzést folytat le.  Társaságunk közreműködésével megvalósultak többek között egészségügyi létesítmények, ipari épületek, lakások, kereskedelmi célú létesítmények, egyházi épületek, szociális és gondozó otthonok, kulturális és szórakoztató célú intézmények, oktatási létesítmények, közcélú intézmények, közművezetékek, utak, kerékpárutak, árvízvédelmi gátak.

A tevékenységünkkel összefüggő valamennyi szakterületen rendelkezünk megfelelő jogosultságú szakemberekkel:

  • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
  • Szakági műszaki ellenőrök,
  • Pénzügyi szakemberek,
  • Jogászok.

 

A NYÍRBER KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A NYÍRBER KFT. folyamatosan törekszik a beruházások előkészítési, szervezési, komplett lebonyolítási és műszaki ellenőri területen belül elfoglalt helyének megtartására/növekvő részesedés megszerzésére.

Ennek érdekében olyan hatékony minőségirányítási rendszert kívánunk működtetni, amely garantálja a beruházás lebonyolítási és egyéb szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, megrendelőinknek a tevékenységünkkel kapcsolatos elégedettségét.

Ennek fontos eszköze az MSZ EN ISO 9001:2015szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer létrehozása, és hatékony működtetése.

A NYÍRBER Kft törekszik versenyképességének megerősítésére, a megbízói igények minél magasabb szintű kielégítésére, az alkalmazható jogszabályi és szabályozó követelmények betartása mellett. Tevékenysége igazodik a Megbízó, a piac elvárásaihoz, regionális sajátosságaihoz, ennek érdekében a szolgáltatás minőségének folyamatos javítására törekszik.

A KFT. korszerű, törvényes szolgáltatást nyújt megbízóinak és megrendelőinek, szolgáltatásai pártatlanok, semlegesek, egyéb érdektől függetlenek, mindenki számára elérhetőek.

Céljaink megvalósítására a vezetésen belül kialakítottuk a minőségirányítási szerveztet, melynek feladata a rendszer kiépítése és működtetése.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megbízóinkkal, vevőkkel, külső szolgáltatóinkkal való kapcsolattartás, korrekt, megbízható alapokon működjön.

Társaságunkat szakmailag magasan kvalifikált, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező személyek alkotják. Képzettségük és gyakorlatuk mellett jól felszerelt, korszerű számítógéppark és különféle speciális programok biztosítják a magas színvonalú munkát.

Fő célul tűztük ki a piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodást, a megrendelő elképzeléseinek maradéktalan, magas színvonalú teljesítését. Partnerkapcsolatainkat a jövőben is a pontosság, megbízhatóság és korrektség fogja jellemezni.

Évenként meghatározott célkitűzésekben reagálunk a piaci – gazdasági környezet változásaira, keressük azokat a megoldásokat, amelyek a szakadatlan fejlődés irányába mutatnak.

Céljaink elérése érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést, a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését.

Elvárjuk, hogy minden alkalmazott személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a cég sikeréhez.

Minőségpolitikánk nyilvános, az érdekelt felek számára hozzáférhetővé tesszük.

NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.